Endelig er årets fiskesesong i gang på Friland. Vi ønsker gamle og nye gjester velkommen til et spennende harrfiske. smiley