Blog Image

Friland fiskeområde

Om bloggen

På denne bloggen vil du finne oppdatert informasjon om forholdene, samt andre nyttige opplysninger, for Friland fiskeområde. Bloggen oppdateres jevnlig i sesongen.
Været på Friland: Yr. - Været på Friland: Storm.

Nye regler

Fiskeregler Posted on Tue, July 12, 2011 23:56:02

Fra og med fredag 15. juli 2011 innføres det nye regler for fiske på Friland fiskeområde.
Årsaken til endringene er vi ser at det nå finnes en så god stamme av fin harr på Friland at det vil være fornuftig å høste noe mer av bestanden.
Derfor senker vi minstemålet til 30 cm, og øker fangstbegrensningen/baglimiten til 3 harr pr fisker pr dag.

Fra nevnte dato lyder punkt 3 i fiskereglene Slik:

3 – MINSTEMÅL OG BEGRENSNINGER
Minstemål for ørret er 30 cm.
For ørret er det ingen begrensninger/baglimit.
Minstemål for harr er 30 cm om maksimummål er 40 cm. All harr under 30 cm
og over 40 cm
skal settes uskadet ut igjen. For harr gjelder en begrensning/baglimit på tre
fisk pr fisker pr dag.

smileyFiskeregler

Fiskeregler Posted on Thu, September 02, 2010 11:31:58

REGLER FOR FISKE PÅ FRILAND FISKEOMRÅDE

1- Utstrekning:

Friland fiskeområde ligger på Glommas vestside ved Friland gård på Bjøråneset ca 10 km nord for avkjøringa fra RV3 til Koppang. For nærmere informasjon om områdets utbredelse finnes det på Friland gård oppslagstavler med bl.a. kart.

2- Redskap:

Det tillates kun fiske med håndholdt stang. Det er ikke tillatt å bruke kroker med mothake.

3- Minstemål og fangstbegrensninger:

Minstemål for ørret er 30 cm. For ørret er det ingen fangstbegrensning/baglimit

Minstemål for harr er 30 cm og størstemål er 40 cm. All harr under 30 cm og over 40 cm skal settes uskadet ut igjen. For harr gjelder en Baglimit/fangstbegrensning på tre fisk pr fisker pr dag.

4- Det skal kjøpes fiskekort før fisket påbegynnes.

5- Reglene gjelder fra 15. juli 2011, og inntil videre.