Du kan kjøpe fiskekort i koia, Fløtarbua, nord for vognskjulet på gården, enten av Solan eller i selvbetjent kortkasse montert på veggen. Det er også satt opp selvbetjente kasser for kjøp av fiskekort på Gardbekkbua, og ved gapahuken på Løvlandsfloa.

Vær oppmerksom på at det kun selges dagskort.

Dagskort koster kr. 100,-